Kurs - Terapia Powięziowa

Terapia Powięziowa

prowadzący: Steven Goldstein | cena: 2500 PLN

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, studentów fizjoterapii, masażystów.

Miejsce i termin:

Warszawa / 07-10.05.2018
Kraków / 18-21.05.2018

Czas: 4 dni

Cel kursu:
Nabycie umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie zdecydowanie mniejszej siły i wysiłku w celu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych;
Wprowadzenie do warsztatu pracy szerokiego wachlarza technik mięśniowo-powięziowych;
Nabycie umiejętności zastosowania zmodyfikowanych technik energii mięśniowej (MET), za pomocą których wykonywana będzie terapia bariery ograniczenia, wzmacnianie reakcji receptorowej i ocena inhibicji mięśniowej.

 

Steven Goldstein łączy wszystkie powięziowe techniki terapii z Anatomy Trains, Integracji Strukturalnej, Manipulacji Powięzi i kilku innych w czasie 4-ro dniowych warsztatów z terapii powięziowej.

Kurs ten stworzony jest zarówno dla początkujących jak i doświadczonych terapeutów. Wprowadzi do waszego warsztatu pracy szeroki wachlarz technik mięśniowo-powięziowych.

Powięź jest strukturą, która otacza wszystkie tkanki miękkie, tworząc przedziały i rusztowania do kotwiczenia tkanek. Z tym zrozumieniem, podstawowe metody mogą zostać zaadaptowane i stosowane do wytworzenia szybkiej i efektywnej zmiany.

Terapia powięziowa wykorzystuje bezpośrednie i pośrednie metody, stosując techniki aktywne i pasywne, które wykorzystują aktywację receptorów, rozumienie reakcji układu autonomicznego. Ważne jest zrozumienie reakcji i znaczenia układu autonomicznego w odniesieniu do stanu narządów wewnętrznych i uwalniania tkanek miękkich.

Prowadzący przedstawi:

  • instruktaż wykorzystywania oceny kierunku ułatwionego i kierunku bariery  („ease-bind”) jako protokołu oceny osteopatycznej w celu podejmowania decyzji klinicznych, palpacji i wykonywania technik,
  • konieczność zwrócenia uwagi również na dodatkowe (minimalne) ruchy stawowe i ich znaczenie w kontekście powięziowym,
  • techniki kompresji dźwigniowej stawów oraz techniki napięcia tkankowego pozwalające na osiąganie natychmiastowych zmian w obrębie aparatu torebkowego,
  • opcje technik więzadłowych oraz możliwe miejsca ich zastosowania,
  • sposób pracy za pomocą technik dwupunktowych oraz protokół uwalniania płaszczyzn poprzecznych. W ramach tego protokołu przeprowadzana będzie terapia mięśni przednich partii szyi oraz mięśni nadgnykowych i podgnykowych.

Integralną częścią prezentowanego systemu pracy z ciałem będzie wykorzystanie zmodyfikowanych technik energii mięśniowej (MET), za pomocą których wykonywana będzie terapia bariery ograniczenia, wzmacnianie reakcji receptorowej i ocena inhibicji mięśniowej.

Po ukończeniu tego szkolenia terapeuci uzyskają nowy sposób myślenia klinicznego, nabędą nowe umiejętności praktycznej rozwiązań klinicznych pozwalających na zastosowanie zdecydowanie mniejszej siły i wysiłku w celu uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych, jak na przykład zmniejszenie dolegliwości bólowych, które zazwyczaj w tej postaci osiągane są przy zastosowaniu bardziej siłowych metod.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1: Bezpośrednia praca z układem mięśniowo-powięziowym: teoria i praktyka

9:00-11:00

1.0 Wstęp
1.1.1 Umiejętności wyczuwania tego co jest versus tego, co nam się wydaje
1.1.2 Paradygmaty i kontrowersje z nimi związane
1.1.3 Modele terapii manualnej – podstawowa klasyfikacja
1.1.4 Zdolności widzenia ciała dotykiem
1.2 Koncepcje i teorie
1.2.1 Komponenty lecznicze terapii manualnej
1.2.2 Praca bezpośrednia i pośrednia w terapii manualnej
1.2.3 Praca czynna i praca bierna Carla Stecco i Jean Claude Guimberteau
1.2.4 Anatomia powięziowa Stecco /kwadranty adhezji
1.2.5 Tensegracja
1.2.5.1 Biotensegracja
1.2.6 Soft-Tissue Loading Ledermana
1.2.7 Postura i dystorsje

11:00-11:15  Przerwa

11:15-13:30

Sesja 2
2.0 Wzorce oceny i badania
2.1 Autorzy podejmujący tematykę powięzi
• Myers
• Schleip
• Paoletti
• Schultz
2.2 Skanning funkcjonalny Greenmana
2.2.1 Test skłonu do przodu wg Greenmana

  • FPP1
    Pochylenie miednicy (Pelvic Tilt)

Testy specjalne związane z testem skłonu do przodu
2.3 Ocena palpacyjna zasadniczych linii (Cardinal Lines)
2.3.1 Kierunek ułatwiony i kierunek bariery (Ease and Bind)
2.3.2 Gdzie lokalizują się restrykcje –
2.3.3 Jak zlokalizować powięź powierzchowną
2.3.4 Palpacja i testy mobilności
2.3.5 „Chwyt” powięzi powierzchownej
2.4 Linie napięć mięśniowo-powięziowych
2.4.1 Linia powierzchowna tylna (SBL)
2.4.1.1 Więzadło krzyżowo-guzowe
2.4.1.2 Punkty odstające SBL
2.4.2 Linia powierzchowna przednia (SFL)
2.4.2.1 Punkty odstające SFL
2.4.3 Linia boczna (LL) – punkty odstające
2.4.4 Shultz’s Body Straps
2.5 Powięziowy system bloczków i łańcuchów wg Paolettiego
2.5.1 Łańcuchy powięziowe kończyny dolnej
2.5.2 Owijanie wg Paolettiego
2.5.3 Magiczne punkty wg Schleipa

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15

Sesja 3 – Techniki
3.0 Technika
3.1 Obecność, intencja, ugruntowanie
3.1.1 Ćwiczenie praktyczne
3.1.2 Pomiar wysiłku
3.1.3 Paradoks sensoryczny
3.1.4 Wspieranie bycia tu i teraz w Twoim pacjencie
3.1.5 Praca z oddechem
3.1.6 Interakcja werbalna
3.1.7 Intencja
3.1.8 Ugruntowanie

Techniki nasłuchu
3.2.1 Doing-Motion/Being-Stillness
3.2.2 Trzymanie i wspieranie
3.2.3 The Two Point – brzuch
3.2.4 Podejście zorientowane na formę

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00

3.3 Technika tensegracji
3.3.1 Pierwsza komponenta – kompresja
3.3.1 Kompresja – praktyka
3.2.2 Komponenta naprężenia
3.2.3 Punkt rozluźnienia: czym jest ślizg powięziowy
3.2.4 Nakładanie na siebie barier
3.3 Bezpośrednia technika MFR dla głównych linii napięć
3.3.1 Sekwencja 2.1 Statyczna kompresja linii bocznej
3.3.2 Sekwencja 2.2  SFL/SBL
3.3.3 Dynamiczna terapia więzadłowa
3.3.3.1 Terapia więzadeł

Dzień 2 Pośrednie aplikacje dla tkanek miękkich

9:00-11:00

Aplikacje pośrednie – dwupunkowe płaszczyzny poprzeczne
4.0 Autonomiczny Układ Nerwowy z punktu widzenia kliniki
4.1 Artykuł Shea: Ekspresja Autonomicznego Układu Nerwowego
4.2 Artykuł Shea: Unikanie Wyczerpania Autonomicznego
Slajdy
4.3 Emocjonalność: szara strefa w terapii
4.4 Techniki holdingu
„Technika dwupunktowa” – nakładanie barier
Ciągłość przeponowa
Przepona oddechowa
Przedziały wklęsłe i wypukłe
Przepona wg Paolettiego
Przepona wg Keya
4.4.0 Sekwencja 1 – koordynowanie ośmiu przepon
4.4.1 Sekwencja 1.1 płaszczyzny poprzeczne
Sekwencja „Two Point” dla przepony
pozycja brzuszna
pozycja oddechowa
4.4.2 Pozycja uwalniania kości gnykowej
Sekwencja:  Uwalnianie kości gnykowej
Mięśnie nadgnykowe
Mięśnie podgnykowe
Podstawa czaszki

11:00-11:15  Przerwa

11:15-13:30

Aplikacje pośrednie – „koordynowanie ośmiu przepon”
4.4.3 Sekwencja  “technika dwupunktowa dla stawów kończyny dolnej”
4.4.3 Kończyna dolna – technika dwupunktowa
GTO Uwolnienie przyczepu początkowego grupy kulszowo-goleniowej
Staw kolanowy
SBL Two Point
Technika dwupunktowa- pozycja 1 dla stawu skokowego
Technika dwupunktowa – pozycja 2 dla stawu skokowego
Podsumowanie technik sekwencji
4.4.4 Punkt podparcia – nakładanie trzech lub więcej płaszczyzn swobody –

13:30-14:30  Przerwa

14:30-16:15

Aplikacje pośrednie – artykulacje powięziowe
Receptory torebkowe stawów – długa dźwignia,  kość udowa

5.0 Artykulacje powięziowe
5.0.1 Sekwencja   “uwolnienie linii głównej przed zastosowaniem dźwigni”
5.1 Technika Energii Mięśniowej – wykorzystanie niewielkiej siły pacjenta
5.2 Zastosowania dla torebki stawowej – gra stawowa i ruchy dodatkowe
Dodatkowe ruchy stawowe
Artykulacja powięziowe – wprowadzenie do aplikacji torebkowych
5.2.1 Kompresja przez dźwignię kości udowej

5.2.2 Naprężenie przez dźwignię kości udowej
Sekwencja  3.1.1 kompresja – długa dźwignia, kość udowa
Sekwencja 3.1.2 naprężenie – Leg Pull
Sekwencja 3.1.3 „Twist in the Sleeve”
Sekwencja 3.1.4 Kompresja – długa dźwignia, kość udowa, rotacja zewnętrzna

Sekwencja 3.1.5 kompresja – długa dźwignia, kość udowa, rotacja wewnętrzna
Sekwencja 3.1.6 sparowana kompresja i naprężenie w odniesieniu do miednicy

16:15-16:30  Przerwa

16:30-18:00

Aplikacje pośrednie  – artykulacje powięziowe – krótkie dźwignie: kość udowa
5.3 krótkie dźwignie: kość udowa
Sekwencja 3.2 krótkie dźwignie: kość udowa
Sekwencja 3.2.1 krótka dźwignia udowa – położenie neutralne – pierwsza pozycja
Sekwencja 3.2.2 krótka dźwignia udowa – położenie neutralne – druga pozycja
Sekwencja 3.2.3 krótka dźwignia udowa – położenie neutralne – trzecia pozycja
Sekwencja 3.2.4 krótka dźwignia udowa– z podniesieniem ponowym z kompresją lub „lift MET”
Sekwencja 3.2.5 Test/technika skaningu biodra („Hip Scour”)
Sekwencja 3.2.6  Gapping/MET dla stawu krzyżowo-biodrowego
Sekwencja 3.2.7 ‘Squish’/MET dla stawu krzyżowo biodrowego
Sekwencja 3.3 Kompresja kończyn dolnych (delikatny dotyk balansujący)

Dzień 3 Aplikacje dla klatki piersiowej i barku

9:00-11:00

Kompresje bilateralne
Wprowadzenie
Kompresja bilateralna
Koncepcje bilateralne
Rozluźnienie bilateralne
Uwalnianie w przetaczaniu w leżeniu bokiem
Sekwencja 4.1 leżenie bokiem – obustronnie pasmo biodrowo-piszczelowe
Sekwencja 4.1 leżenie bokiem – obustronnie pasmo biodrowo-piszczelowe
Sekwencja 4.1.1 leżenie bokiem – obustronnie krętarz większy
Sekwencja 4.2 leżenie bokiem -obustronnie przestrzenie międzyżebrowe
Sekwencja 4.2.1 leżenie bokiem – obustronnie przestrzenie międzyżebrowe – Rolling
Sekwencja 4.2.1 leżenie bokiem – pozycja 1 – stawy żebrowo-kręgowe
Sekwencja 4.2.2 leżenie bokiem – pozycja 2 – stawy poprzeczno-kręgowe
Sekwencja 4.2.3 leżenie bokiem – obustronna praca dla „zawiasu” mostkowego
Sekwencja 4.3 leżenie bokiem  – uwalnianie linii mięśnia biodrowo-żebrowego
Sekwencja 4.4 leżenie bokiem – uwalnianie klatki piersiowej:
pierwsze żebro/obojczyk-dwunaste żebro/grzebień kości biodrowej – MET

11:00-11:15  Przerwa

11:15-11:30

Sekwencja 5 – techniki bezpośrednie dla linii powierzchownej tylnej  – leżenie przodem
Sekwencja 5.1.1 Statyczny „Twist” kości krzyżowej/krzyżowy „punkt podparcia”
Sekwencja 5.1.2 klatka piersiowa – kość biodrowa – shift – zmodyfikowany MET w leżeniu przodem
Translacja przyśrodkowa i boczna z MET
Sekwencja 5.1.3 kręgosłup: Twist krzyżowy z podstawą czaszki /C7 MET
Sekwencja 5.2 system tylny skośny – „X” m. pośladkowych i m. najszerszego
Sekwencja 5.3 więzadła kości krzyżowej i miednicy
• więzadło krzyżowo-guzowe
• więzadła krzyżowe
• więzadła tylne stawu krzyżowo-biodrowego
Sekwencja  5.4 stymulacja receptorów ścięgnistych
• Narządy ścięgniste Golgiego
• Statyczna kompresja ścięgien Static
Sekwencja 5.5 przywodziciele–łokieć
Klin: translacja boczna z łokciem na ścięgnie
Wzmacnianie receptorowe dla kręgosłupa piersiowego

13:30-14:30  Przerwa

14:30-16:15

6.0.0 Koncepcje i podstawy teoretyczne wzmacniania receptorowego
6.0.1 Dalton a wzmacnianie receptorowe
6.0.2 Janda a układ sensomotoryczny
6.03 Mechanoreceptory stawowe
6.04 Dalton – aktywatory i wzmacniacze
6.0.5 Protokół całkowitego uwolnienia piersiowego
6.1 Sekwencja 6.1 kręgosłup piersiowy, kość ramienna – krótkie dźwignie
6.1 Sekwencja 6.1 : kręgosłup piersiowy, kość ramienna – krótkie dźwignie
6.1 Kierunki dla MET w zastosowaniu do dźwigni kręgosłupa piersiowego
6.1 Uwolnienie po aplikacji
6.2 Sekwencja  6.2 kręgosłup piersiowy, kość ramienna – długa dźwignia
6.3 Sekwencja 6.3 Kręgosłup piersiowy – podwójne skrzyżowanie ze zgiętymi ramionami – krótka dźwignia kości ramiennej
6.4 Sekwencja Kręgosłup piersiowy – zgięte ramię, technika jednostronna – krótka dźwignia kości ramiennej

16:15-16:30  Przerwa

16:30-18:00 Linie ramienia Myersa

7.1 Palpacja linii ramienia Myersa
• linie ramienia Myersa
o powierzchowna przednia
o głęboka przednia
o powierzchowna tylna
o głęboka tylna

7.1.1 Linia powierzchowna przednia ramienia  (SFAL) – punkty orientacyjne i mięśnie
7.1.2 Linia głęboka przednia ramienia  (DFAL) – punkty orientacyjne i tkanki miękkie
7.1.3 Linia powierzchowna tylna ramienia (SBAL) – punkty orientacyjne
7.1.3 Linia powierzchowna tylna ramienia (SBAL) – mięśnie/przegrody
7.1.4 Linia głęboka tylna ramienia (DBAL) – punkty orientacyjne
7.1.4 Linia głęboka tylna ramienia (DBAL) – mięśnie
Rycina linii przednich ramienia wg Myersa
Rycina linii tylnych ramienia wg Myersa
Łopatka jako – „parowozownia”
7.1.5 Protokół oceny linii ramienia

Dzień 4  Region barku, horyzontalna i wertykalna kompresja kości ramiennej/ lewarowanie napięć, moduł kliniczny

9:00-11:00

Sekwencja linii ramienia wg Myersa
Bezpośrednie zastosowanie technik dla ramienia

Sekwencja 7.2.1
Techniki MFR: Pin & Shift/Contract-Relax/Reciprocal Inhibition (prawo Sherringtona)
• m. piersiowy większy
• m. najszerszy grzbietu
• m. obły większy
• m. piersiowy mniejszy
• m. podłopatkowy

Kluczowe punkty orientacyjne linii ramienia używane w badaniu i terapii.

Linia powierzchowna przednia ramienia (SFAL):
grzebień kości biodrowej
przyśrodkowa przegroda międzymięśniowa

Linia głęboka przednia ramienia (DFAL):
powięź obojczykowo-piersiowa
guzowatość kości promieniowej
kość łódeczkowata

Linia powierzchowna tylna ramienia (SBAL):
przegroda międzymięśniowa boczna

Linia głęboka tylna ramienia (DBAL):
kompresja głowy kości ramiennej
okostna kości łokciowej

11:00-11:15  Przerwa

11:15-13:15

Aplikacje dla obręczy barkowej Applications – technika dwupunktowa i wybrane techniki nerwowo-powięziowe
Wprowadzenie
Sekwencja 7.3.1 technika dwupunktowa
• Wyjście z otworu klatki piersiowej (Thoracic Outlet)
• Splot ramienny
• Staw łopatkowo-ramienny
• Kompleks stawu łokciowego
• Kompleks nadgarstkowy

Sekwencja 7.3.2 splot ramienny – techniki mobilizacji nerwowo-powięziowych
Pozycja leżenia tyłem i leżenia bokiem

13:15-13:30  Przerwa

13:30-15:30

Sekwencja 7.4-7.10 aplikacje dla obręczy barkowej – dźwignia kości ramiennej
Wprowadzenie
Sekwencja 7.4 Jednostronna krótka dźwignia – MET w leżeniu tyłem
Sekwencja 7.5 Wertykalna krótka dźwignia ramienia w leżeniu bokiem
Sekwencja 7.6 Wertykalna długa dźwignia ramienia  – MET w leżeniu bokiem
Sekwencja 7.7 Ocena ruchu łopatki za pomocą horyzontalnej długiej dźwigni ramienia w leżeniu bokiem
Sekwencja 7.8 Długie dźwignie ramienia w przywiedzeniu horyzontalnym – czynny oporowany MET w leżeniu bokiem

Sekwencja  7.8.1 w pozycji siedzącej na stole
Sekwencja 7.8.2 w pozycji siedzącej z ramieniem na barku
Sekwencja 7.9.1 przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa – zastosowanie lekkiego tarcia
Sekwencja 7.9.2 przegroda międzymięśniowa boczna
Sekwencja 7.10 ocena „rękawa” ramiennego
Sekwencja 7.11 unoszenie ramienia MET
Sekwencja 7.12 dźwignia mostkowa MET (klin)

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt w języku polskim i certyfikat.
Tłumaczenie jest konsekutywne.

Rehaintegro  informuje, że po zakończeniu każdego kursu zostanie Pan/Pani poproszona o wypełnienie krótkiej ankiety celem poinformowania organizatora, czy został osiągnięty cel szkolenia.

PROWADZĄCY:

Steven Goldstein

od 1986 licencjonowany masażysta w USA. W 1999 wyemigrował do Australii, gdzie mieszka w Melbourne. Uzyskał tam tytuł licencjata nauk o zdrowiu w zakresie terapii mięśniowo-szkieletowej. Nauczyciel, który w sposób innowacyjny uczy unikalnej mieszanki technik mięśniowo-powięziowych, osteopatycznego uwalniania i podejścia somatycznego znanych na Świecie od 25 lat jako Integrative Fascial Release www.fascialrelease.com. W latach 2004-2010 był przewodniczącym Australijskiego Stowarzyszenia Masażystów AAMT oraz w latach 2007-2009 przewodniczył komitetowi doradczemu ds. kształcenia w zakresie terapii mięśniowo-powięziowej na Endeavour College of Natural Heath.

Był stałym współpracownikiem AAMT Journal i czasopisma NHP Canada’s Connections, był częstym prezenterem na konferencjach w Australii dla różnych stowarzyszeń, w tym: AAMT, AMT, ATMS, IRMA Myotherapy, Olimpijskie forum urazów tkanek miękkich w Melbourne i Federacja Bowena w Australii BTFA. Prezentował Fibromialgia: Podejścia kliniczne dla  terapeutów manualnych w 21. Krajowej Konferencji NHP Kanada 2009 i w 2014 na 25. Narodowej  Konferencji w Melbourne dla AMT Australijskich Masażystów.

Steven połączył koncepcje mięśniowo-powięziowego napięcia (Myers) (Schleip) (Paoletti) ze stawowymi receptorami ułatwiającymi rozluźnienie tkanek miękkich z niewielką lub żadną siłą. Inspirował się pracami Micheal Shea dotyczącymi podejścia do autonomicznego systemu nerwowego jako fundamentu wszelkich prac na tkankach miękkich i terapii czaszkowo-krzyżowej w celu ułatwienia zmian w płaszczyznach poprzecznych.

Nominowany do nagrody Ashley Montague przez Kanadyjski TouchInstitute w 2011, ostatecznie nagrodę otrzymał Leon Chaitow.

Contact Us