Kurs - Odruchy neurolimfatyczne Chapmana

Odruchy neurolimfatyczne Chapmana

prowadzący: Sergi Rull D.O | cena: 1400 PLN

Kurs dla: Osteopatów, studentów osteopatii, fizjoterapeutów

Miejsce i termin:

Poznań / 29-30.09.2018

Czas: 2 dni

Cel kursu:

 • Nauczenie podstaw teoretycznych prezentowanej metody. Zrozumienie neurologii i roli płynów ustrojowych, na których jest ona oparta.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania badania i terapii odruchowych punktów neurolimfatycznych Chapmana umożliwiających uwzględnienie ich w rutynowym postępowaniu, niezależnie od preferowanego głównego nurtu pracy.  
 • Zintegrowanie prezentowanych technik z podejściem wisceralnym, zminimalizowanie intensywności oddziaływań związanych z aplikacją bezpośrednich technik trzewnych i wprowadzenie dynamicznej pracy na narządach wewnętrznych.
 • Nauczenie technik balansowania miednicy w odniesieniu do struktur przeponowych oraz sposobów stymulowania drenażu limfatycznego w ujęciu osteopatycznym.
 • Wprowadzenie szybkiego sposobu badania przeglądowego układu narządów wewnętrznych w odniesieniu do punktów Chapmana.

Informacje o punktach 

Omawiane punkty zostały opisane po raz pierwszy w 1920 roku przez doktora Franka Chapmana DO. Zgodnie z przedstawioną przez niego charakterystyką palpacyjną były to „niewielkie perełkowate zgrubienia przypominające tapiokę, jędrne w dotyku, częściowo ufiksowane, zlokalizowane pod skórą, w powięzi głębokiej.” Chapman uważał, że obszary te powstają na drodze odruchu wiscero-somatycznego i określił je mianem punktów neurolimfatycznych. Przypuszcza się, że zastój chłonki oraz znacznie obniżony próg bólu w obszarach odruchowych Chapmana mogą wskazywać na dysfunkcję/patologię w obrębie korespondujących z nimi narządów wewnętrznych.

Uważa się, że odruchy neurolimfatyczne – zwane również odruchami Chapmana – mają wartość diagnostyczną oraz terapeutyczną. Od strony diagnostyki istotny zastój limfatyczny oraz obniżony próg bólowy stwierdzane na podstawie badania palpacyjnego omawianych punktów mogą wskazywać na potrzebę dokładnego, celowanego badania związanych z nimi narządów lub układów. Pod kątem terapeutycznym praca z punktami ma na celu poprawę przepływu chłonki. 

Program szkolenia:

Dzień 1

 • 9:00-11:00 podstawy teoretyczne metody
 • 11:00-11:15 przerwa 
 • 11:15-14:00 obserwacja oraz palpacja punktów przednich
 • 14:00-15:00 przerwa 
 • 15:00-17:30 palpacja punktów tylnych, osteopatyczne techniki drenażu limfatycznego

 Dzień 2

 • 8:30-10:40 zastosowanie odruchów Chapmana w odniesieniu do różnych dysfunkcji (zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia układu moczowo-płciowego…)
 • 10:40-11:00 przerwa 
 • 11:00-13:40 rozluźnienie miednicy poprzez pracę na przeponach
 • 13:40-14:00 przerwa 
 • 14:00-16:00 szybkie badanie przeglądowe i dynamiczne techniki osteopatyczne w pracy z narządami wewnętrznymi

Tłumaczenie jest konsekutywne.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim.

PROWADZĄCY:

Sergi Rull D.O

W 1996 roku ukończone studia fizjoterapeutyczne na Universitat Rovira i Virgili
 W 2003 roku uzyskanie tytułu „Master in Osteopathy” w Escola d’Osteopatia de Barcelona oraz w Europejskiej Szkole Osteopatii (UK)
W 2013 roku uzyskanie tytułu Master w zakresie dietetyki na Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
Rozwój zawodowy pod okiem mistrzów: JP Barrala, C. Stone, C. Aegeron, N. Camiranda.
Od 2005 roku nauczanie studentów w zakresie osteopatii wisceralnej, a od roku 2013 również odruchowych punktów neurolimfatycznych Chapmana, poradnictwa żywieniowego jako komplementarnej formy pracy z pacjentem oraz  zaburzeń dna miednicy.  Kursy te skierowane są do fizjoterapeutów oraz osteopatów studiujących w Escola d’Osteopatia de Barcelona oraz w Advanced Osteopathy Barcelona Institute.

Contact Us