Kurs - Mobilizacje Nerwowo-Powięziowe

Mobilizacje Nerwowo-Powięziowe

prowadzący: Steven Goldstein | cena: 1400 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych, masażystów, studentów fizjoterapii, studentów osteopatii.

Miejsce i termin:

Warszawa / 25-26.09.2018
Kraków / 28-29.09.2018
Poznań / 01-02.10.2018

Czas: 2 dni

Cel kursu:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w diagnozowaniu uszkodzeń nerwów obwodowych oraz prowadzeniu terapii Nerwowo-Powięziowej. Każdy z uczestników nauczy się wykonywania skutecznych technik mobilizacji nerwowo-powięziowych w obrębie kręgosłupa oraz kończyn. Kursanci dowiedzą się jak prawidłowo palpować struktury nerwowe, jak prawidłowo przeprowadzić neuromobilizacje w celu zmniejszenia napięcia w obrębie struktur nerwowych

Opis kursu:

Czy rozumiesz napięcia struktur nerwowych?

Jak możesz wysublimować Twoje umiejętności pracy z tkankami miękkimi, aby za ich pomocą usuwać napięcie ze struktur nerwowych?

Często, gdy przychodzą do Ciebie pacjenci, znajdują się oni na równi pochyłej w kierunku powstania dysfunkcji nerwowej. Dlaczego nie interweniować zdecydowanie wcześniej i wyeliminować napięcia, zanim osiągną one taki stan?

“Aby układ nerwowy mógł poruszać się normalnie, musi skutecznie wykonywać trzy podstawowe warunki mechaniczne: tolerować napięcia i naprężenia, ślizgać się w swoich osłonkach i być odpowiednio ściśliwy” Shacklock 2006

Podczas dwóch dni intensywnego kursu zostaną zaproponowane koncepcje i aplikacje podstawowych testów neurodynamicznych. Będą to testy dedykowane splotowi ramiennemu, testy rozciągowe nerwów kończyn górnej: testy dla przebiegu nerwu pośrodkowego, promieniowego i łokciowego.

Omówimy i nauczymy się również praktycznego wykonywania testów dla nerwów obwodowych dolnych kwadrantów tułowia i kończyn dolnych: test „Slump”, test „Straight Leg Raise”, neurodynamiczne testy rozciągowe nerwu piszczelowego i strzałkowego.

Będziemy się uczyć, w jaki sposób odróżniać napięcie mięśniowe od napięcia nerwowego na przebiegu wszystkich szlaków nerwowych oraz poznamy najistotniejsze techniki służące rozluźnieniu nerwów, w zdumiewający sposób, natychmiastowo wpływające na zmianę napięcia mięśniowego.

Przyłącz się do nas, aby podnieść swoje praktyczne umiejętności w pracy z pacjentem na zupełnie inny poziom. Naucz się, jak strategicznie oddziaływać na struktury, aby niewielkim wysiłkiem uwalniać i rozluźniać nerwy, dzięki czemu wyniki twojej pracy znacząco się polepszą.

Treści poruszane na Kursie Mobilizacji Nerwowo-Powięziowych są zgodne z programem Australijskiego Instytutu Terapii Powięziowej (FTIA Fascial Therapy Institute Australia)

Program kursu:

Dzień 1

9:00-11:00

 • Anatomia i fizjologia struktur nerwowych
 • Neurodynamika: biomechanika ślizgu nerwowego
  • Główne funkcje
  • “Mechanical Interface” – Shacklock
   • Dodatek
    • Ślizgi podłużne
    • Kompresja/konwergencja
   • Ślizgi nerwowe
  • Palpacja nerwów obwodowych
   • Butler
   • Barral

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30

 • Informacje wprowadzające do splotu ramiennego
  • Zespół górnego otworu klatki piersiowej – TOS
  • Pierwsze dwa kroki w testach neurodynamicznych kończyny górnej
 • Testy napięciowe struktur nerwowych: testy neurodynamiczne nerwów obwodowych kończyny górnej
  • ULTT 1 – Nerw pośrodkowy
   • Anatomia
   • Kanał nadgarstka
   • Testy specjalne
   • Terapia nerwu pośrodkowego
   • Nerw pośrodkowy – ślizgi

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15

 • ULTT 3 – Nerw promieniowy
  • Anatomia
  • Kanał nerwu promieniowego: zespół uwięźnięcia: PIN syndrome
  • Testy specjalne
  • Terapia nerwu promieniowego
  • Nerw promieniowy – ślizgi

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00

 • ULTT 4 – Nerw łokciowy
  • Anatomia
  • Kanał łokciowy
  • Kanał Guyona
  • Testy specjalne
  • Terapia nerwu łokciowego
  • Nerw łokciowy – ślizgi

Dzień 2

9:00-11:00

Dolne kwadranty i kończyny dolne

 • Powtórzenie biomechaniki – wpływy i zależności mechaniczne
 • Anatomia struktur nerwowych dolnych kwadrantów
 • Podstawowe badania neurodynamiczne
  • “Slump test”
  • Ocena możliwości przeprowadzenia testu slump i co zrobić, gdy nie można go przeprowadzić…
 • Wzmocnienie receptorowe dla kręgosłupa piersiowego
  • Leżenie bokiem – krótka dźwignia ramienna
  • Leżenie bokiem – długa dźwignia ramienna
  • Leżenie tyłem – skrzyżowana krótka dźwignia ramienna
  • Technika energii mięśniowej (MET) dla kręgosłupa piersiowego w pozycji siedzącej
 • Straight Leg Raise – SLR
  • Komponenty i wskaźniki
  • Reakcje
  • Warianty SLR wg Butlera

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15

Podejście praktyczne

 • Miotomy kończyn dolnych
 • Splot krzyżowy: nerw kulszowy – rwa kulszowa
  • Rwa kulszowa
  • Symptomy
 • Taśmy mięśniowo-powięziowe
 • Mięśniowo-powięziowe techniki przygotowawcze dla nerwu kulszowego
  • Ślizgający punkt podparcia na mięśniu pośladkowym wielkim
  • Chwyt powięziowy na trójkącie lędźwiowym
  • GTO dla przyczepu początkowego grupy kulszowo-goleniowej
 • Techniki dla nerwu kulszowego
  • Punkty orientacyjne techniki dla nerwu kulszowego #1
  • Technika Barrala #1
  • Technika Barrala #2
  • Technika Barrala #3
  • Technika Goldsteina #1
  • Technika Goldsteina #2
  • Technika Goldsteina #3 ślizg poprzeczny
  • “Pompa” Appley’a
  • Mobilizacja stawu skokowo-goleniowego

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30

 • Technika dla nerwu piszczelowego
  • Przebieg nerwu piszczelowego
  • TNT – test neurodynamiczny nerwu piszczelowego
   • Pozycje ręki do testu
   • Normalna reakcja na TNT
  • Technika dla nerwu piszczelowego – dół podkolanowy
   • Barral
   • Goldstein
  • Kanał stępu
   • Barral
   • Goldstein
  • Nerw strzałkowy
   • PNT – test neurodynamiczny nerwu strzałkowego
   • Wskaźniki PNT
   • Technika dla nerwu strzałkowego – pozycja #1
   • Technika dla nerwu strzałkowego – pozycja #2
  • Problemy nerwowe obszaru stopy
   • Przygotowanie: uwolnienie stawu skokowego
   • Nerwiak Mortona – nerwy podeszwowe
   • Nerwy podeszwowe
   • Technika Barrala
   • Podejście terapeutyczne Lowe’a

Tłumaczenie jest konsekutywne.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt i certyfikat w języku polskim.

PROWADZĄCY:

Steven Goldstein

od 1986 licencjonowany masażysta w USA. W 1999 wyemigrował do Australii, gdzie mieszka w Melbourne. Uzyskał tam tytuł licencjata nauk o zdrowiu w zakresie terapii mięśniowo-szkieletowej. Nauczyciel, który w sposób innowacyjny uczy unikalnej mieszanki technik mięśniowo-powięziowych, osteopatycznego uwalniania i podejścia somatycznego znanych na Świecie od 25 lat jako Integrative Fascial Release www.fascialrelease.com. W latach 2004-2010 był przewodniczącym Australijskiego Stowarzyszenia Masażystów AAMT oraz w latach 2007-2009 przewodniczył komitetowi doradczemu ds. kształcenia w zakresie terapii mięśniowo-powięziowej na Endeavour College of Natural Heath.

Był stałym współpracownikiem AAMT Journal i czasopisma NHP Canada’s Connections, był częstym prezenterem na konferencjach w Australii dla różnych stowarzyszeń, w tym: AAMT, AMT, ATMS, IRMA Myotherapy, Olimpijskie forum urazów tkanek miękkich w Melbourne i Federacja Bowena w Australii BTFA. Prezentował Fibromialgia: Podejścia kliniczne dla  terapeutów manualnych w 21. Krajowej Konferencji NHP Kanada 2009 i w 2014 na 25. Narodowej  Konferencji w Melbourne dla AMT Australijskich Masażystów.

Steven połączył koncepcje mięśniowo-powięziowego napięcia (Myers) (Schleip) (Paoletti) ze stawowymi receptorami ułatwiającymi rozluźnienie tkanek miękkich z niewielką lub żadną siłą. Inspirował się pracami Micheal Shea dotyczącymi podejścia do autonomicznego systemu nerwowego jako fundamentu wszelkich prac na tkankach miękkich i terapii czaszkowo-krzyżowej w celu ułatwienia zmian w płaszczyznach poprzecznych.

Nominowany do nagrody Ashley Montague przez Kanadyjski TouchInstitute w 2011, ostatecznie nagrodę otrzymał Leon Chaitow.

Contact Us