Kurs - BLT – Balanced Ligamentous Tension

BLT – Balanced Ligamentous Tension

prowadzący: Piers Chandler D.O. M.S.C.C. | cena: 1700 PLN

Kurs dla: fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych ,masażystów, studentów fizjoterapii, studentów osteopatii.

Miejsce i termin:

Warszawa / 22-24.06.2018

Czas: 3 dni

Cel kursu:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Każdy z uczestników nauczy się zastosowania praktycznego technik „BLT” na kręgosłupie oraz stawach obwodowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się wskazań i przeciwwskazań do terapii,  oraz jak stosować techniki’ BLT” w stanach ostrych oraz świeżych urazach stawów.

BLT – Balanced Ligamentous Tension – techniki Równoważenia Napięć Więzadłowych

Program:

Dzień 1

9:00-11:00
Wprowadzenie do zasad Równoważenia Napięć Więzadłowych (BLT). Stadia aplikacji i ich historia
Praktyczny przykład na stawie palca ręki
Anatomia więzadłowa kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem stawu szczytowo-potylicznego
Praktyka – rozluźnienie i integracja
Kręgosłup szyjny

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
Klatka piersiowa i środkowe żebra
– technika oburęczna w leżeniu tyłem
– technika jednostronna w leżeniu tyłem
– technika jednostronna w siadzie

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15
Poszczególne segmenty piersiowe i lędźwiowe
Obszary przejściowe i lezje wielosegmentowe

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00
Technika na miednicy w pozycji siedzącej dla odcinka lędźwiowego, kości krzyżowej i guzicznej
Powtórzenie i utrwalenie

Dzień 2

9:00-11:00
Miednica 2 – różnicowanie + spojenie łonowe
Miednica 3 – skrzydła kości krzyżowej (przód)

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:30
Podniesienie dna miednicy
Podniesienie przepony
Podniesienie rękojeści mostka

13:30-14:30 Przerwa

14:30-16:15
Podniesienie odcinka szyjnego (przód)
Obojczyk, łopatka/staw łopatkowo-ramienny

16:15-16:30 Przerwa

16:30-18:00
Równoważenie za pomocą trakcji szyjnej
Powtórzenie i utrwalenie

Dzień 3

9:00-11:00
Przedramię i łokieć
Nadgarstek i ręka

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15
Biodro (dwa sposoby)
Kolano i rzepka

13:15-13:30 Przerwa

13:30-15:30
Kość strzałkowa
Stopa i staw skokowy

Tłumaczenie jest konsekutywne
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt oraz certyfikat w języku polskim

PROWADZĄCY:

Piers Chandler D.O. M.S.C.C.

Przygoda Piersa z osteopatią rozpoczęła się od jego osobistego doświadczenia po doznaniu urazu kręgosłupa.  Zamiast zdecydować się na leczenie operacyjne, wybrał inne rozwiązanie, które zawierało w sobie także osteopatię.  Tak zaczął się jego powrót do zdrowia. 

W roku 1982 ukończył Europejską Szkołę Osteopatii (European School of Osteopathy). Obecnie w tej szkole jest odpowiedzialny za prowadzenie kursów BLT. 

Jest członkiem College’u Osteopatii Czaszkowej Sutherlanda (Sutherland Cranial College of Osteopathy) i naucza studentów przed dyplomem i po dyplomie w Wielkiej Brytanii i w Europie. Prowadzi także prywatny gabinet w Kent.

Pracował w wielu różnych konstelacjach –  w tym także w ośrodkach publicznej opieki zdrowotnej oraz w gabinetach lekarzy ogólnych. Taki rodzaj współpracy sprawia mu satysfakcję, Piers twierdz, że jest ona istotnym warunkiem uzyskiwania jak najlepszych wyników u pacjentów.

Te doświadczenia pozwoliły mu się przekonać, że prawdziwe jest stare powiedzenie: „niewielkie rzeczy, są w osteopatii wielkimi rzeczami”. Dobrze ilustruje to praca z noworodkami i niemowlętami, u których wykrycie za pomocą wytrenowanej palpacji wzorców napięciowych i restrykcji tkankowych może mieć olbrzymi wpływ dla rozwoju układów. Podobnie u osób dorosłych, gromadzące się wzorce dysfunkcji, uważane za nieistotne, wywierają wpływ na obecną prezentację dolegliwości.

Tego rodzaju detektywistyczna praca pozwala Piersowi na podejście do każdego pacjenta w sposób unikatowy.  Z każdym pacjentem pracuje tak, aby w pełni zrozumieć jego potrzeby i sytuację, zanim zaleci właściwą terapię.

 

Contact Us